Status, 28.januar 2023

Først vil vi gerne rette et meget stort TAK til alle, der har tilbudt at hjælpe med husly til ukrainske flygtninge. Der kommer stadig ukrainske flygtninge til Danmark, og nogle af dem spørger fortsat om hjælp til at finde husly. F.eks. er der lige nu (27.januar) omkring 24 personer, der ønsker at komme til Danmark og finde husly hos en vært.

Ønsker du at tilbyde husly?
Måske har du tidligere meldt dig til at give husly, men aldrig hørt noget? Hvis du ikke har hørt fra en koordinator inden for de sidste par måneder, kan det skyldes, at der oprindeligt var flere forskellige grupper der koordinerede husly, og at din tilmelding derfor er havnet hos en koordinator, der ikke længere er aktiv.
Løsningen er simpel: tilmeld dig hos HUS 😊 – det gør du ved at udfylde vores formular med så mange informationer som muligt om, hvad du kan tilbyde. Så vil vi kontakte dig, hvis vi har et muligt match.

Siden starten af marts ‘22 har mere end 1500 ukrainere henvendt sig til HUS med forespørgsler på husly, og heraf har næsten 40% fået husly hos en værtsfamilie. De resterende er enten taget til Sandholm, har valgt at blive i Ukraine eller Polen, er taget til et andet land, eller har fundet husly via andre grupper/organisationer – eller via eget netværk.

At man pludselig skal forlade alt hvad man ejer og flygte fra sit hjemland, er en svær og uventet/traumatisk situation at stå i, og rådvildheden har præget mange af de henvendelser, vi har fået fra ukrainere – og stadig får. Derfor har det også været fantastisk at få lov til at hjælpe med at sikre, at så mange mennesker er kommet i trygge hænder hos en værtsfamilie, som derefter har hjulpet ukrainerne med at få fodfæste i Danmark. TAK!

Historien bag HUS
Da krigen i Ukraine begyndte, og man hørte om de mange flygtninge der var på vej, var der rigtig mange danskere som strømmede til for at hjælpe, og mange tilbød at åbne deres hjem for at hjælpe ukrainerne med et trygt og sikkert sted at være. Der viste sig hurtigt at der var brug for koordinering, og i marts 2022 stiftede tre frivillige – Bodil, Anders og Christine – foreningen “HUS – Husly til ukrainske flygtninge i Danmark”, og oprettede den dertil hørende facebookgruppe.

Til at begynde med var HUS fokuseret på at tilbyde husly på Sjælland og Lolland-Falster, og der blev etableret formularer til både at søge efter husly og til at tilbyde husly. HUS fik også lavet en hjemmeside, www.huslytilukraine.dk, og d. 8.april kunne HUS udvide og tilbyde husly i hele Danmark.

Den store bølge af flygtninge, der ankom til Danmark, stilnede af i slutningen af april. En af de andre grupper, der koordinerede husly – “Giv husly til Ukrainske flygtninge i DK” – havde også lavet en hjemmeside med tilhørende formularer, som dog blev lukket ned i juni, da der ikke længere var koordinatorer i gruppen til at tage sig af henvendelserne.

De to grupper havde arbejdet sideløbende med at koordinere husly, men det viste sig hurtigt at give dobbeltarbejde, da både værter og ukrainere ofte søgte og tilbød husly i begge grupper.

Derfor var det glædeligt, da de to facebookgrupper i august kunne gå sammen, og fremadrettet fortsætte koordineringen i foreningen HUS. Sammenlægningen gav også anledning til at oprette denne Facebookside for HUS, så vi er forberedt på et eventuelt nyt stort rykind af flygtninge fra Ukraine.

Sammenlagt har der været omkring 30 frivillige koordinatorer tilknyttet, primært i de første par måneder af krigen. Vi er stadig et par frivillige tilbage i HUS, som hjælper med at koordinere husly, men siden maj har henvendelserne fra ukrainere været færre, ligesom der heller ikke har været så mange nye værter, der har tilbudt sig.


Her ses tydeligt, at der ankom mange flere ukrainske flygtninge til Danmark i marts og april end efterfølgende. Antallet af nyankomne flygtninge fra Ukraine afspejler sig naturligt i antallet af ansøgninger efter særloven, og denne kurve afspejler ligeledes, hvordan HUS har modtaget tilsvarende færre henvendelser siden slutningen af april. Kilde: https://us.dk/media/10548/saerlov-pr-22-januar-2023.pdf

Lidt om varighed og ventetid
Tidligere har mange oplevet længere ventetid på at få opholdstilladelse, og enkelte har ventet helt op til 6 mdr, hvilket nok især skyldes den store mængde af nytilkomne flygtninge i marts og april.

Den gennemsnitlige ventetid på at få opholdstilladelse virker heldigvis til at være faldet. De ukrainere, som vi har hjulpet med husly de seneste par måneder, har i gennemsnit fået opholdstilladelse på 5-6 uger. Herunder har der både været nogen, der kun har ventet i 14 dage, og andre har ventet i 3 måneder. De fleste har på det seneste ventet i ca. 5 uger, gældende fra den dato, hvor de har fået lavet biometri, til den dato de får opholdstilladelse.

Udfordringer med transport
Der kommer fortsat ukrainske flygtninge til Danmark, og vi får stadig henvendelser og forespørgsler på husly. Vi kan dog tydeligt mærke, at mange af dem har svært ved at komme herop. Der kører ikke gratis busser mere, og offentlig transport er ikke længere gratis for ukrainere (bortset fra de internationale tog i Tyskland, men det er en kompliceret rejse for dem, med mange skift og mange regler, de skal kende).

Vi samarbejder derfor bl.a. med to frivillige fra Storbritannien, Francis & Jane, som yder en fantastisk indsats ved jævnligt at køre deres minibus med 12 ukrainske flygtninge fra flygtningelejren i Warszawa til Danmark – og så bringer de nødhjælp med tilbage. Transporten koordineres med en række frivillige, hvor der også koordineres om indsamling af den nødhjælp, som de frivillige i Warszawa kører ind i Ukraine til nødstedte områder.
Støt gerne Francis & Jane på https://gofund.me/611ed286

Endnu en gang TAK til alle jer, der hjælper 🙏